Vælg en side

Formanden for Dyreetisk Råd Peter Sandøe efterlyser en debat om, hvordan dyreetik skal spille sammen med vores naturforvaltning.

– For hvorfor må fasanen være en del af den danske natur, når mårhunden ikke må? Ingen af dem hører naturligt hjemme i Danmark.

Kan man skyde dyr, når de har unger?

– Og er det i orden at skyde dyr som mink og mårhunde, mens de har unger, lyder hans spørgsmål.

Nej, vel er det da ej i orden at slå dyr ihjel, når de har unger. Og slet ikke når der er tale om dyr, der ret beset ikke udgør nogen trussel mod den danske natur.

I følge de videnskabelige undersøgelser, vil mårhunden sandsynligvis bare finde sin egen niche hos os.

Du kan i øvrigt læse meget mere om dyreetiske spørgsmål på Det Biovidenskabelige Fakultets hjemmeside www.dyreetik.dk.