Formanden for Dyreetisk Råd Peter Sandøe efterlyser en debat om, hvordan dyreetik skal spille sammen med vores naturforvaltning.

Dyrefondet 2012/1For som han spørger i interviewet i Dyrefondet 2012/1 :

Hvorfor må fasanen være en del af den danske natur, når mårhunden ikke må? Ingen af dem hører naturligt hjemme i Danmark. Og er det i orden at skyde dyr som mink og mårhunde, mens de har unger?

For mig var det noget af en øjenåbner at høre om hans synspunkter. Jeg har egentlig altid regnet med, at hvad Naturstyrelsen foretager sig, sikkert også er i orden. Den holdning har jeg nu fået rystet godt og grundigt. For vel er det da ej i orden at slå dyr ihjel, når de har unger. Og slet ikke når der er tale om dyr, der ret beset ikke udgør nogen trussel mod den danske natur. I følge de videnskabelige undersøgelser, vil mårhunden sandsynligvis bare finde sin egen niche hos os.

Du kan i øvrigt læse meget mere om dyreetiske spørgsmål på Det Biovidenskabelige Fakultets hjemmeside www.dyreetik.dk.