33 24 20 40 dorte@pressefolden.dk

Priser

Artikler og pressemeddelelser

En almindelig artikel koster typisk 8-10 timers arbejde. Er opgaven særligt researchkrævende, kan vi aftale en fast pris på forhånd.

En pressemeddelelse tager 4-6 timer afhængigt af, hvor meget der skal undersøges, før den kan skrives.

Tekster til nettet

Prisen er inklusive offentliggørelse på internettet. Men skal der skrives en særskilt artikel til hjemmesiden, koster det ekstra. Prisen for artikler, som alene er beregnet til til internettet, er stort set den samme som for andre artikler.

Større opgaver

Større opgaver afregnes til samme timepris, men jeg aftaler gerne et maksimalt timeforbrug på forhånd, så du kan budgettere med udgiften.

Timeprisen er 990 kroner. Hertil kommer dækning af udgifter til transport.

Fotos

Jeg tager gerne billeder, når jeg alligevel er ude. Det tager som regel et par timer at fotografere og billedbehandle. Den del af opgaven, der har med fotos at gøre, er momspligtig.

Freelancegruppens priser

Som medlem af Dansk Journalistforbund tager jeg udgangspunkt i Freelancegruppens vejledende priser. De er fastlagt, så freelancere kan tjene det samme som fastansatte journalister.

Klik her for at finde de vejledende vilkår for freelancejournalistik.

Hjemmesider

Prisen på en hjemmeside afhænger af, hvad den skal bruges til og hvordan den skal fungere. Den billigste løsning koster typisk 5.000 plus moms.

Kontakt mig, så snakker vi om, hvad du har brug for.

Ishøj Strand

Share This